شارژ مستقیم ایرانسل

انواع شارژ ایرانسل

 

شرکت ایرانسل شارژ ایرانسل رادر انواع مختلفی برای مشترکین خود در نظر گرفته است که به قرار زیر می باشد:

شارژ ایرانسل معمولی:

این شارژ برابر با مبلغی است که بابت خرید شارژ ایرانسل پرداخته اید

*این شارژ ایرانسل با استفاده از کد مقابل قابل دسترسی است#شماره کد*141

شارژ ایرانسل شگفت انگیز:

شما با استفاده از این خدمات شارژ ایرانسل می توانید خط خود را بیشتر از مبلغ هزینه شارژی که می پردازید خط خود را شارژ کنید. ولی طی مدت محدودی میبایست که آن مبلغ شارژ را استفاده نمایید.

*شارژ شگفت انگیزایرانسل با استفاده از کد مقابل قبل دسترسی است#شماره کد*144

شارژمستقیم ایرانسل:

روش شارژ مستقیم ایرانسل روشی است که شما به همان اندازه که می پردازید خط شما شارژ میشود با این تفاوت که شما دیگر نیازی به وارد کردن کد شارژ نیستید و خط شما به طور مستقیم شارژ میشود که برای این مورد هنگام خرید خود می بایستی شارژ مستقیم ایرانسل انتخاب کنید

  به Irancellcall امتیاز  بدهید

با تشکر از حمایت شما